TEV-1 - termostat

Dwupoziomowy termostat z funkcją „OKNO“, tzn. że wyjściowy styk jest załączony jeżeli mierzona temperatura waha się pomiędzy ustawionymi wartościami (ustawialna w zakresie -20.. +20 °C)

• Zastosowanie do ochrony przeciw zamarzaniu (rynien, chodników,

wjazdów, rurociągów, itp.), ogrzewanie jest włączone jeśli temperatura

spadnie poniżej ustawionego górnego progu (np. +5 °C), wyłączy się

jeżeli temperatura spadnie poniżej ustawionego dolnego progu (np.

-10 °C, gdy ogrzewanie nie jest w stanie skutecznie działać)

• Termostat umieszczony jest w wodoszczelnej obudowie o stopniu

ochrony IP65, która pozwala na zainstalowanie urządzenia na zewnątrz,

wbudowany czujnik TZ-0

• Stan termostatu sygnalizuje dioda LED (3 kolory) pod przezroczystą

pokrywą

• Funkcja nadzorowania zwarć lub odłączenia czujnika

• Wyjściowy styk przełączny 16 A (AC1) 

Dane techniczne 

• Napięcie zasilania: 230 V AC / 50 - 60 Hz

• Ilość styków: 1 x CO (AgNi)

• Prąd znamionowy: 16 A / AC1

• Moc łączeniowa: 4000 VA / AC1, 384 W / DC

• Sygnalizacja awarii czujnika: migająca czerwona dioda LED

• Sygnalizacja wyjścia: dioda LED

• Waga: 238 g

 

 

Documents to download

 
 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska