DIM-14 - ściemniacz sterowany

Służy do załączania i ściemniania żarówek oraz lamp halogenowych z transformatorem (elektronicznym) oraz ściemnialnych LED

• Automatyczne przełączenie trybu ściemniania zgodnie z podłączonym

obciążeniem

• Krótkie naciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, długie naciśnięcie

(> 0.5 s) pozwala na płynne ustawienie natężenia oświetlenia

• Po wyłączeniu poziom natężenia oświetlenia zostaje zapisany w pamięci,

a po ponownym włączeniu przywraca natężenie do zapisanego

poziomu

• Napięcie zasilania: 230 V AC

• Bezstykowe wyjście: 2x MOSFET

• Stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED (aktywne wyjście z dowolnym

poziomem natężenia oświetlenia)

• Możliwość równoległego podłączenia przycisków sterujących

• Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe

• Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wewnątrz urządzenia

• Obciążenia rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe do 500 VA

• Wykonanie 1-modułowe, montaż na szynie DIN

 Dane techniczne 

  • Napięcie zasilania: 230 V AC / 50 Hz
  • Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED
  • Montaż: na szynie DIN 
  • Wymiary:  90 x 17.6 x 64 mm
  • Waga: 58 g

 
 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska