ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska