D05V-K - przewód

Do sond SHR-1 oraz SHR-2, 1x 0.75 mm2 z atestem do wody pitnej, 1m

• Konstrukcja:

 - błyszczące skrętki miedziane

 - izolacja żył ze specjalnego PCW

• Dane techniczne i zastosowanie

 - produkt spełnia wymagania dla bezpośredniego i stałego kontaktu z

wodą pitną zg. z §5 ustawy 258/2000 rozporządzenie MZ 409/2005,

wymogi higieniczne dotyczące produktów w bezpośrednim kontakcie

z wodą pitną i do uzdatniania wody

 - kabel nadający się do użycia przy temp. maks. 70 °C

 - stosowny do czujników do detekcji poziomu cieczy przewodzących

Documents to download

 
 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska