HRH-7 - automat do nadzoru poziomu cieczy

wysoka klasa szczelności IP65 do pracy w trudnych warunkach

• Przełącznik pilnuje poziomu cieczy w studniach, zbiornikach, cysternach,

basenach...

• W ramach jednego urządzenia można wybierać z następujących konfi

guracji:

- jednopoziomowy przełącznik cieczy przewodzących nadzoruje jeden

poziom cieczy (poprzez połączenie H i D)

- dwupoziomowy przełącznik cieczy przewodzących nadzoruje dwa

poziomy cieczy (włącza przy jednym wyłącza przy drugim)

• Wybór funkcji dopompowania lub odpompowania

• Ustawialne opóźnienie wyjścia (0.5 - 10 s)

• Czułość ustawiana potencjometrem (5 - 100 kΩ)

• Częstotliwość pomiarowa 10 Hz zapobiega polaryzacji cieczy oraz podwyższonej

oksydacji sond pomiarowych

• Obwody pomiarowe są galwanicznie odseparowane od zasilania oraz

obwodów styków przekaźników wzmocnioną izolacją zg. z EN 60664-1

dla kategorii nadmiernego napięcia III. 

Dane techniczne 

• Napięcie zasilania: 24.. 240 V AC / DC (AC 50 - 60 Hz)

• Ilość styków: 1 x CO (AgNi)

• Prąd znamionowy: 16 A / AC1

• Moc łączeniowa: 4000 VA / AC1, 384 W / DC

• Wymiary: 114 x 114 x 56 mm

• Waga: 234 g

 

 

 
 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska