O nas>Nowości>Ściemnianie źródeł światła LED

Ściemnianie źródeł światła LED

Możemy spokojnie powiedzieć, że źródła światła LED są Topem na rynku i są obecnie wykorzystywane w 80% obiektów i gospodarstw domowych w celu obniżenia kosztów. W celu płynnej regulacji trudniej jest zdefiniować obciążenie źródeł LED ściemniacza.

Każdy ściemniacz posiada zabezpieczenie nadprądowe, które reaguje przy natężeniu szczytowym. Każde obciążenie (żarówka, LED, żarówka energooszczędna) ma określone zużycie energii. To podane jest w większości przypadków na opakowaniu. Jednak szczytowa wartość prądu tego obciążenia zwykle nie jest podawana. W związku z tym, że każda żarówka LED lub żarówka energooszczędna ma wbudowaną elektronikę, wartości szczytowe prądu mogą się znacznie różnić. Ogólnie nie jest możliwe określenie liczby pojedynczych żarówek LED, jeśli nie znamy tej wartości, możemy tylko przetestować określoną liczbę sztuk. Rozwiązaniem tego problemu jest współczynnik mocy cos φ. Współczynnik ściemnialnych żarówek LED wynosi od: cos φ = 0.95 do 0.4. Przybliżoną maksymalną wartość obciążenia można uzyskać, mnożąc obciążenie ściemniacza i współczynnik mocy podłączonego źródła światła.

Ściemniacze LED ELKO EP wyróżniają się parametrami:

Ofertę ściemniaczy znajdziesz tutaj.

 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska