O nas>Nowości>Firma roku 2012 została wybrana

Firma roku 2012 została wybrana

ELKO EP jest w CZ srebrne!

4. grudnia o godz. 20 w Czechach w Pradze na Žofíně odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników ankiety Firma roku 2012, ogłosił Vodafone i gazeta "Hospodárske noviny".

Do krajowego finału w CZ dostało się 14 zwycięzców z województw Vodafone Firma roku 2012. Zwycięzców finałowych wybrali jurorzy z całego kraju. Firmy ze wszystkich regionów prezentowali się osobiście przed fachowymi jurorami. W finale zależało tylko na zdolności prezentujących się firm, jak się orientują w środowisku konkurencji, jakie realne są ich przedsiębiorcze plany i jak wpływają na rozwój regionu. W finale obok naszej firmy konkurowali firmy jako np. międzynarodowa firma AVG Technologies lub wydawnictwo Grada Publishing i 12 innych.

Ankieta jest jedną z największych w kraju. W ankiecie była brana pod uwagę maks. obiektywność.

Dzięki należy wszystkim zatrudnionym i członkom zarządu firmy, bez ich wysiłku i aktywnej współpracy z właścicielem Jiřím Konečný by firma nie odebrała taką cenną nagrodę.

DZIĘKUJEMY!

 
ELKO EP Poland, sp. z o. o., ul. Motelowa 21, 43-400 CIESZYN, Polska